Rady pred sťahovaním

Kontrola dokladov a osobných vecí

Odporúčame Vám skontrolovať Vaše doklady a osobné veci. Najmä občiansky preukaz, pas, rodný list, sobášny list, lekárske záznamy. Nájomné zmluvy Nezabudnite  vziať so sebou novú zmluvu o nájme, ak sa sťahujete do prenajatých priestorov. Taktiež pripomíname potrebu zrušiť starú nájomnú zmluvu. O zmene je treba informovat aj spoločenstvo bytov, správcu bytového domu.

Oznámenie zmeny dodávateľom energií a služieb

Ak ste mali na seba prihlásený odber energií (plyn, voda, elektrina), je treba odhlásiť ich odber na starej adrese a v prípade potreby prihlásiť sa k ich odberu na novej adrese. To isté platí aj pre služby (káblová televízia, internet...). Oznámte ich dodávateľom Vašu novú adresu.

Komu oznámiť zmenu adresy

Informáciu o zmene Vašej adresy bydliska  treba oznámit Vášmu zamestnávatešovi, škole, poisťovni, banke. Odporúčame taktiež informovať Vášho lekára,vašich známych. Je vhodné vybaviť si na pošte v mieste starého bydliska preposielanie zásielok na novú adresu, aby Vám neuslo nič dôležité.

Tesne pred sťahovaním

Je potrebné zabezpečiť parkovacie miesto pre sťahovacie vozidlo, odstrániť potraviny z chladničky, mrazničky (silno odporúčame ich 24 hodín pre sťahovaním odmraziť). V umývačke riadu a práčke zostáva po používaní prebytočná voda, ktorú treba vypustiť. Nezabudnite uzatvoriť prívod plynu a elektriny. Je dobré zabezpečit bezpečný prevoz Vášho domáceho zvieraťa. V prípad Vašej neprítomnosti pri samotnom sťahovaní je treba zabezpečiť kontaktnú osobu pre prípad nejasností.

Po vysťahovaní

Je treba skontrolovať vyprázdnený byt a ubezpečiť sa, že všetky veci boli naložené do sťahovacieho auta.

Na čo všetko myslieť

Než sa pustíte do sťahovania, je treba urobiť zopár prípravných krokov, aby ste sa vyhli prípadným problémom
Medzinárodná doprava
Copyright © SKS Sťahovanie,s.r.o., 2013
Bratislava sťahovanie, medzinárodná doprava
Objednávka Rýchla správa